Crear uno personalizado Výpověď na míru gratis

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrucciones

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Jméno adresáta:
Añadir comentario
Cancelar
Ulice a č. p.:
Añadir comentario
Cancelar
Město a PSČ:
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
Věc: Výpověď
Añadir comentario
Cancelar
, datum narození
, bytem
, tímto vypovídá
, kterou s vámi uzavřel dne
(dále jako „Smlouva“).
Añadir comentario
Cancelar
Tato výpověď Smlouvy je dána
Añadir comentario
Cancelar
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
Añadir comentario
Cancelar
S pozdravem
Añadir comentario
Cancelar
______________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Převzetí výpovědi
Añadir comentario
Cancelar
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
.
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
___________________________
Añadir comentario
Cancelar
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.