Crear uno personalizado Mzdový výměr na míru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrucciones

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
IČO:
Añadir comentario
Cancelar
Místo podnikání:
Añadir comentario
Cancelar
vydává pro
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
následující mzdový výměr:
Añadir comentario
Cancelar
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne
hrubá mzda ve výši
+ slovy
.
Añadir comentario
Cancelar
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti
.
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Převzetí mzdového výměru
Añadir comentario
Cancelar
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne
.
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
___________________________
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.